Přejít do hlavní nabídky

Zajímá mě

Zlepšujete dnešek. Hledáte nová řešení pro budoucnost. Objevujete možnosti digitálnách kanálů. Navrhujete inovace v oblasti vývoje nových výrobků. Pomocí IT řešení propojujete zákazníky, kolegy a dodavatele.

Naše výrobky tvoří naši identitu. Naplňování vize Demokratického designu IKEA spočívajícího ve vzhledu, funkčnosti, neodmyslitelné udržitelnosti a vysoké kvalitě – vždy za nízkou cenu. Na osobní rovině i po internetu jasně a otevřeně komunikujeme s kolegy i se zákazníky.

Všechno drží pohromadě díky lidem, kteří drží pohromadě nás. Tady dohlížíte na potřeby a rozvoj lidí, projekty a priority napříč společnostmi IKEA, abychom byli v rovnováze, dodržovali rozpočet, v bezpečí, zdraví a s dostatkem informací.

Jste analytik, rád věci ovlivňujete a umíte z čísel vyčíst fakta? Výborně! Budete zajišťovat dodržování účetních standardů, soulad místních a mezinárodních zákonů a směrnic.

Jste přímo ve výrobě a jako partner dodavatelů se staráte, aby pracovali s větší rozvahou a lépe a šetřili zdroji. Dostáváte miliony výrobků z místa na místo – všude možně, každý den! – aby zákazníci IKEA dostali přesně to, co chtějí a rovnou si to mohli doma užívat.

Dobře naslouchejte. Abychom mohli naplňovat naši vizi, „vytvářet lepší každodenní život pro velké množství lidí,“ musíme nejprve vědět, co tito lidé potřebují a chtějí. Proto jim nasloucháme, abychom měli vodítko pro svůj směr a strategii, než učiníme další krok v našem IKEA pdonikání. Tady jste v čele podnikání IKEA a jejího růstu na celém světě.

Díky vám bude každá návštěva IKEA pro zákazníka zážitkem! Postaráte se o to, aby zkušenosti zákazníků IKEA, ať již virtuální či skutečné – měly vtip, byly bezproblémové, zábavné, podnětné, obohacující a nikoli zbytečné. To znamená reagovat na to, co lidé doopravdy potřebují a chtějí, aby mohli žít svůj sen o lepším každodenním životě.

Administrativa a podpůrné služby

Nic vás nevyvede z míry. Máte přehled. Rádi každému pomůžete, aby to, co dělá, dělal lépe. Rychleji. Bez zbytečné nervozity, zádrhelů a nejasností. Plánujete různé události a sestavujete seznamy hostů. Dělá vám radost být organizačním mágem, který udržuje kanceláře, postupy a systémy v hladkém chodu. Děkujeme!

Vyhledat pozice

Podnikatelský a spotřebitelský průzkum a analýza

IKEA průzkumy, na kterých se podílíte, pomohou našim zákazníkům v rozhodování. Díky znalostem chování zákazníků a způsobů života v domácnosti stanovujete trendy a tím přispíváte ke zlepšení každodenního života zákazníků IKEA.

Vyhledat pozice

Rozvoj podnikání

Rádi objevujete nové způsoby práce, jak zlepšit každou část IKEA. Díky vám je IKEA dostupná stále většímu množství lidí. Rádi se zapojujete do nejrůznějších projektů, iniciativ, setkání a procesů, díky nimž vzniká dlouhodobá a trvalá hodnota. Pomáháte IKEA růst. Díky tomu měníte IKEA podnikání k lepšímu.

Vyhledat pozice

Vztahy se zákazníky

Díky vašemu přirozenému talentu jednat s lidmi, dokážete předem odhadnout jejich potřeby. Poskytujete služby, přijímáte zpětnou vazbu, staráte se o nápravu, a tím pečujete o vztahy se zákazníky. Díky vašemu jednání zákazníci zjistí, jak přátelské prostředí v IKEA je.

Vyhledat pozice

Design a vývoj výrobků

Na tomto oddělení budete vyvíjet produkty a řešení, díky nimž mohou lidé žít lepší život. Řídíte a propojujete lidi a výsledkem je proměna návrhů ve skutečné výrobky pro opravdové lidi – z výrobního závodu až k zákazníkovi. Vodítkem a inspirací pro vás je Demokratický design – pojetí, podle kterého IKEA vytváří udržitelné a funkční výrobky s krásným designem, vysokou kvalitou a nízkou cenou.

Vyhledat pozice

Internetový obchod

Pro IKEA podnikání budete využívat veškěré digitální kanály a pomocí nich z návštěvníků dělat zákazníky. Pomocí sortimentu IKEA, budete vytvářet zájem zákazníků o výrobky a to ať jsou kde jsou – v autobusu, v čekárně, v obchodním domě IKEA, doma na pohovce nebo ve vaně.

Vyhledat pozice

Technologie a inženýrství

Jste klíčovou součástí našeho týmu, umožňujete vývoj nových produktů a jejich výrobu. Rádi hledáte způsoby, jak zařídit, aby věci byly chytřejší, bezpečnější a uživatelsky vstřícnější. Zajišťujete, aby naše výrobky splňovaly ty nejpřísnější nároky na kvalitu, design, funkčnost, cenu a udržitelnost.

Vyhledat pozice

Expanze

Podílíte se na růstu IKEA. Objevujte nové obzory, posunujte hranice a nacházíte nezmapovaná území. Rádi analyzujete nové i stávající trhy, aby podnikání IKEA bylo co nejefektivnější. Na základě vaší práce se nabídka IKEA dostane k ještě většímu množství lidí po celém světě. Zakladatel IKEA Ingvar Kamprad řekl: „Většinu věcí ještě zbývá udělat. Takže vás čeká skvělá budoucnost!“ Souhlasíte?

Vyhledat pozice

Výzkum, společná tvorba a inovace

Zajímá vás výzkum a inovace? Výborně. Není vám lhostejná budoucnost? Budete se podílet na zlepšování života lidí a podmínek na planetě. Budete pracovat napříč IKEA i mimo její rámec a tak propojovat nápady a technologie. Společně s kolegy budete vytvářet nové obchodní příležitosti a tím lepší každodenní život pro většinu lidí.

Vyhledat pozice

Jídlo a restaurace

Chcete zákazníkům IKEA připravit skvělý kulinářský zážitek ze Švédska. Víte, že jídlo hraje klíčovou roli při vytváření lepšího každodenního života pro velké množství lidí – v obchodních domech IKEA, v práci i doma. Jídlo je vaší vášní. Zvlášť pokud je poctivé, zdravé a chutné.

Vyhledat pozice

Finance, účetnictví a daně

Jste analytik a rád věci ovlivňujete? Za čísly vidíte skutečný stav věcí a poznáte jakým směrem se má podnikání IKEA ubírat? Výborně! Budete zajišťovat soulad místních a mezinárodních zákonů, dodržování účetních standardů, a také připravovat finanční podklady svým partnerům.

Vyhledat pozice

Zdraví a bezpečnost

Budete vytvářet bezpečné prostředí pro zaměstnance i zákazníky. S nadšením hledáte nová řešení a tím vytváříte ještě bezpečnější pracovní prostředí. Základem všeho je prevence! Spolu s kolegy se podílíte na prevenci nehod dřív, než se stanou. Bezpečnost je na prvním místě!

Vyhledat pozice

Interiérový design a vizuální merchandising

Díky Vám se IKEA výrobky stávají viditelné v našich obchodních domech, v katalogu, na internetu i jinde. Pomocí sladění barev, vzorů, uspořádání vytváříte inspirativní řešení, která zaujmou návštěvníky IKEA a přesvědčí je, že něco takového dokáží také. Vaše řešení, návrhy a prezentace sortimentu mají inspirovat velké množství lidí, kteří si pak domů odnesou nějaký ten kousek na vylepšení svého bydlení.

Vyhledat pozice

IT a digitální řešení

Přispíváte k modernizaci značky IKEA. Pomáháte lidem zlepšit zkušenosti při nákupu IKEA výrobků. Vytváříte v IKEA skvěle fungující a efektivní pracovní prostředí a digitální řešení. Pro IKEA jste důležitý – teď ještě víc než kdy dřív.

Vyhledat pozice

Vedení lidí a management

Jste člověk, který má rád nové výzvy. Nebojíte se nových a neznámých věci. Víte, že základem všeho u nás je spolupráce. Máte dobrý pocit z úspěchu lidí kolem sebe. Rádi podporujete kolegy, aby zkoušeli nové věci, experimentovali a nebáli se dělat chyby a učili se z nich. Víte, že ocas letadla doletí přesně ve stejnou chvíli jako jeho přední část.

Vyhledat pozice

Právo a řízení

Budete nám pomáhat držet krok s měnícím se světem. A také dohlížet na soulad místních a mezinárodních zákonů s ohledem na nejlepší zájem IKEA i jejích zákazníků a udržovat naše podninákní na vysoké úrovni.

Vyhledat pozice

Logistika a zásobování

Zajistíte přepravu výrobků z bodu A do bodu B. Nebo třeba desetitisíce věcí na nejrůznější místa. Baví vás strategické výzvy a taktiky, které jsou nezbytné k tomu, aby výrobky a celý sortiment IKEA byly vždy dostupné a to po celém světě. Vždy v nejvyšší kvalitě a za co nejnižší ceny. Postaráte se o to, aby si zákazníci mohli ráno koupit na internetu knihovnu BILLY a měli ji doma, než půjdou spát.

Vyhledat pozice

Marketing a komunikace

Právě vy jste hlasem IKEA. Na všech místech a ve všech médiích, kde IKEA promlouvá. Slovem. Obrazem. A možná i ve virtuálních světech a jinde. Vaším posláním je budovat značku a inspirovat lidi k tomu, aby nacházeli hodnotu ve všem, co nabízíme. A také informovat své kolegy, vzbuzovat v nich zájem a zároveň jim pomoci orientovat se v dnešním velmi proměnlivém obchodním prostředí.

Vyhledat pozice

Inovace materiálů

Koho by něco takového kdy napadlo? Přece vás! Máte hluboký zájem o nové technologie a materiály. Budete se podílet se na řešení a budování platformy, které budou určovat sortiment IKEA v budoucích desetiletích. Udržitelné, atraktivní, kompatibilní, zdravotně nezávadné a bezpečné. Vše s cílem vytvářet výrobky, které život zákazníků IKEA skutečně zlepší.

Vyhledat pozice

Lidé a Lidské zdroje

Podporujete veškeré IKEA činnosti. Na základě IKEA hodnot a jedinečné IKEA kultury vytváříte unikátní podmínky pro IKEA zaměstnance. Věříte, že díky odlišnosti, společné práci, zkušenostem a prostředí, ze kterého pocházíme jsme silnější a stabilnější. Staráte se o to, abyste mezi nás dostali ty nejvhodnější. Jim pak pomáháte adaptovat se v novém prostředí a vytváříte podmínky pro jejich rozvoj a rozvoj IKEA. Věříte v lidi.

Vyhledat pozice

Výroba

Jste výrobce. A víte, že co dneska vyrobíte, budou mít zítra lidé doma. Někdo se probouzí do vůně kávy, ale vás ráno vítá vůně březového dřeva. Také máte zálibu v technologiích! Díky tomu se krásné návrhy mohou stávat skutečností. Skvělé výrobky, vysoká kvalita, báječná cena.

Vyhledat pozice

Projektové řízení

Jak to všechno provedem? To nám povězte vy! Budete spolupracovat s různými týmy, zástupci projektových skupin a partnery ze všech oblastí. Ze spolupráce vytěžíte vždy to nejlepší. Budete zajišťovat dodržování termínů a nepřekročíte rozpočet. Vše si skvěle naplánujete. Dosahujete kvalitních výsledků, ceny ale držíte nízko. Nepromluvíme si o vašem příštím projektu?

Vyhledat pozice

Správa objektů a majetku

Budete zodpovědný za bezpečné, udržitelné a novátorské řešení. Pomáháte při výstavbě a údržbě našich obchodních domů, kanceláří a výrobních závodů. Podílíte se na tom, ať vše dobře klape.

Vyhledat pozice

Nákup a zajišťování zdrojů

Jste rozený vyjednavač. Po celém světě získáváte dodavatele surovin potřebných pro výrobu. Podílíte se na tom, aby jste z toho, co dodavatelé mohou poskytnout, vytěžili maximum za nejnižší možnou cenu s ohledem na šetření nákladů a udržitelnost. A co je na tom nejdůležitější: vytváříte vzájemně prospěšná dlouhodobá partnerství. Jdete s námi do toho?

Vyhledat pozice

Kvalita a lean management

Při zachování vysoké kvality - přispějte k omezení množství odpadu. Zkraťte čas. Ušetřete peníze a zdroje. Zvyšíte provozní výkonnost, aniž byste obětovali to, co chtějí zákazníci IKEA: široký sortiment dobře navrženého vybavení domácnosti za nízké ceny. Budete součástí procesu založeného na spolupráci spočívající v neustálém zdokonalování a nikdy nekončící snaze vytěžit z každé činnosti co nejvíce.

Vyhledat pozice

Nemovitosti a pronájem

Budete pomáhat při hledání a spravování nemovitostí IKEA po celém světě. To znamená pronájem, leasing, správu a nákup. Jedná se o samostatné obchodní domy IKEA, nákupní střediska a další. Orientujete se na trhu a zohledňuješ při své práci změny, které se týkají nemovitostí v maloobchodní oblasti, tak aby byl zákazník ve středu zájmu.

Vyhledat pozice

Risk management a dodržování předpis

Váš přehled v oblasti řízení rizik a včasná varování jsou zárukou růstu celé skupiny IKEA. Při své práci se zaměřujete na ochranu a posilování značky IKEA prostřednictvím bedlivého soustředění na řízení rizik, ochranu dat, soulad se zákony, obchodní operace a ochranu zdraví a bezpečnost. Dohlížíte na dodržování zákonů a povědomí o rizicích, čímž pomáháte chránit náš majetek, kolegy, zákazníky a návštěvníky.

Vyhledat pozice

Prodej a obchodní činno

Tady je vaše místo! Přesně tam, kde se sortiment IKEA potkává se zákazníkem. Může to být na různých místech – v obchodních domech IKEA, na internetu, v našem katalogu i jinde. Máte dobrou znalost trhu a znáte IKEA zákazníky. Díky tomu můžete mít vliv na vývoj sortimentu. Vytváříte a do praxe zavádíte různé prodejní nástroje a řešení. Tím vším se podílíte na vzniku pevné vazby se zákazníky. Jste daleko víc než jen prodejce. Jste podnikatel.

Vyhledat pozice

Trvalá udržitelnost

Vaše práce bude mít pozitivní dopad na lidi, společnost a planetu. Budete se zajímat jak vracet IKEA výrobky zpět do života pomocí využívání materiálů a zdrojů tím nejlepším možným způsobem. A také jak zlepšit podmínky a život lidem a zároveň o možnosti spolupráce s místními komunitami.

Vyhledat pozice